Ohrenentzündung & Mittelohrentzündung

Broncho-Vaxom Erwachsene

30 Stk. Kapseln
CHF 71.40

Broncho-Vaxom Kinder

30 Stk. Kapseln
CHF 51.20

Otalgan

12 g Ohrentropfen
CHF 11.70

Otipax 

16 g Ohrentropfen
CHF 11.20